Marco Metscher

Wie is Marco Metscher?

Ik ben afgestudeerd in de juridische beleidswetenschappen. Ik heb professionele ervaring in gemeentelijk ombudswerk en in provinciaal rekenkameronderzoek. Sinds begin 2007 woon ik met mijn vrouw en inmiddels twee kinderen in Sappemeer.

Ik ben op zoek gegaan naar een manier om mij maatschappelijk nuttig te maken in Hoogezand-Sappemeer. De ChristenUnie is daarin voor mij een logische keuze. De kennis en ervaring die ik in mijn opleiding heb opgedaan sluit goed aan bij het werk dat de ChristenUnie in de gemeentepolitiek doet. Daarbij heeft de overtuiging dat het goed is als Gods wil doorwerkt in de samenleving mij doen kiezen voor de ChristenUnie. Kiest u daar ook voor?! Dan heb ik alle vertrouwen in een voor ons goed resultaat bij de komende gemeenteraadsverkiezingen.