Klaas Meints

Wie is Klaas Meints?

Al vanaf jonge leeftijd ben ik geïnteresseerd in de politiek. Tijdens mijn studententijd was ik lid van de GPJC, de jeugdafdeling van het toenmalige GPV, zoals u misschien weet één van de voorlopers van de huidige ChristenUnie.

In de ChristenUnie heb ik in het bestuur de functies bekleed van algemeen adjunct en penningmeester.

Waarom ChristenUnie ?

De ChristenUnie is een partij die is gefundeerd op Bijbelse principes. Vanuit deze principes bedrijft de ChristenUnie een eerlijke en betrouwbare politiek die alle burgers ten goede komt.

Eén van de sterke punten uit ons verkiezingsprogramma vind ik: bevorderen dat er lessen 'omgaan met geld" worden gegeven in de bovenbouw van het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Kinderen hebben vaak geen idee van de waarde van geld en geven het te gemakkelijk uit. Steeds meer  jongelui hebben dan ook al financiële schulden.

Ten slotte kort even iets over mezelf. Ik ben 49 jaar, gehuwd en heb twee kinderen die allebei nog studeren. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als docent in het voortgezet onderwijs. Daarvoor heb ik jarenlang in het basisonderwijs gewerkt.