Kerntakendiscussie

Maandag 30 september was het einde van de kerntakendiscussie. De gemeenteraad heeft toen over de voorstellen besloten.[I]

Sommigen vonden dat de kerntakendiscussie al eerder was geëindigd en dat er nu alleen een bezuinigingsdiscussie is gevoerd. Eigenlijk gaat dat de ChristenUnie te ver.

We hebben als gemeenteraad een traject doorlopen waarin we ons eerst een visie vormden. Op basis van die visie zijn een aantal criteria vastgesteld. Met die criteria zijn het College van Burgemeester en Wethouders en de ambtenaren aan de slag gegaan.

Aan het einde van dit traject zien we als ChristenUnie wel dat de voorstellen vooral bezuinigingsvoorstellen zijn. Wat wél is bereikt is dat de bezuinigingen nu niet meer visieloos genoemd kunnen worden. Níet bereikt is het maken van scherpe keuzes in uit te voeren taken. Uiteindelijk is voor een meerderheid van de politieke partijen een sluitende begroting op korte termijn leidend geweest in plaats van een herbezinning op taken.

En dat vinden we als ChristenUnie jammer. De gemeenteraad heeft hier een kans gemist om een nieuwe balans te zoeken en te vinden in het uitvoeren van taken die passen bij de uitdagingen van deze tijd. Maar het verloop van de discussie maakt duidelijk dat daar nu geen draagvlak voor is. We hebben het dus te doen met de voorstellen die er nu liggen.

Bij eerdere bezuinigingen hebben we steeds gezegd: eerst een visie ontwikkelen en een kerntakendiscussie houden, pas dan kun je een goede en inhoudelijke afweging maken op bezuinigingen. Nu we het gehele traject doorlopen hebben, ook al zijn we niet altijd even blij met de manier waarop en de uitkomsten ervan, kunnen en moeten we de bezuinigingsvoorstellen inhoudelijk beoordelen en vertellen of we het er mee eens zijn of niet. Met de meeste voorstellen hebben we ingestemd. Met een enkel voorstel pas na een toezegging van het College en een paar voorstellen gingen ons óf te ver, óf nog niet ver genoeg zodat we daar tegen hebben gestemd.

Keuzes maken in deze tijd is niet altijd makkelijk. Toen we begonnen met dit traject hebben we mensen gevraagd mee te denken en input te geven. We zijn blij en dankbaar met de reacties die we daarop hebben gekregen. We weten ons gesterkt met het idee dat u ons werk een warm hart toedraagt. Maar wat ons het meest motiveert is dat wij politiek actief willen zijn om Gods wil en zijn woord door te laten werken in en te vertalen naar de samenleving, in de overtuiging dat dit goed is voor iedereen. Daar gaan wij het laatste half jaar van deze raadsperiode graag mee door, en met uw hulp en steun ook de volgende periode!

  • Wilt u meer weten over het verloop en de uitkomsten van de kerntakendiscussie?
  • Zijn er andere onderwerpen waarover u meer zou willen weten?
  • Lijkt het u leuk om actief mee te denken met de ChristenUnie Hoogezand-Sappemeer over wat er in onze gemeente speelt?

U kunt dan contact opnemen met Marco Metscher: m.metscher@hsraad.nl