Kinderen tellen mee!

kinderen tellen meedonderdag 22 januari 2009 10:30

Stichting Jeugdgezondheidszorg Groningen ,Noordermaat en Lentis zijn in januari 2008 het project ‘Kinderen tellen mee' gestart. De gemeente investeert in deze preventieve aanpak door subsidie te geven aan de drie betrokken organisaties. Daardoor kunnen zij extra aandacht geven aan gezinnen met kinderen waarin voor die kinderen onvoldoende perspectief is op een goede toekomst. Door deze preventieve aanpak worden mogelijk problemen voorkomen of zullen problemen minder gaan escaleren. Het doel daarbij is dat door een gezamenlijke aanpak alle kinderen goed in beeld zijn en dat door die samenwerking er voor die kinderen geen achterstandssituaties blijven ontstaan.

Op dinsdag 19 januari is onze fractie op werkbezoek geweest bij de coördinator van het project "Kinderen in tel", mevrouw E. Dekker.
Vooraf hebben wij duidelijk aangegeven dat de aanpak van de problematiek voor "Kinderen in tel" uitstekend functioneert en dat er resultaten worden bereikt. Alle lof daarvoor.
We wilden ons niet alleen laten bijpraten over de voortgang van het project maar we wilden vooral inzicht krijgen in de oorzaak van de problematiek. We kunnen wel aan symptoom bestrijding doen maar als je de bron niet aanpakt dan is het een beleid van dweilen met de kraan open.
Ons werd een duidelijk beeld geschetst van de problematiek. Schrijnend om te horen dat problematiek vaak van generatie op generatie door gaat. Het is zaak om in deze visuele cirkel te doorbreken. Ook werd geconcludeerd dat in dit soort gezinnen in korte tijd veel problemen zich op elkaar stapelen en dat de hulpverlening daar nog niet altijd goed op in kan spelen.
Veel problemen ontstaan door drank en drugs gebruik, ten gevolge van een te vrije sexuele moraal, en het ontbreken van de Rust-Reinheid-Regelmaat regel. Veel van deze gezinnen staan gelukkig wel open voor de steun die geboden wordt vanuit dit project.
Pittig werk, achter de voordeur.
We hebben het verder o.a nog gehad over de rol van het onderwijs en de wijze waarop je de kinderen van 0-4 jaar kunt bereiken. Over extra inzet van gezinscoaches en de opzet van het jonge moederhuis. Ook hebben onze fractie de suggestie gedaan om te kijken of een maatjes of buddy project zou kunnen werken. Zij kunnen, wanneer een gezin de regelmaat weer heeft opgepakt, gekoppeld worden aan een gezin ( uiteraard onder supervisie van de gezinscoach). Hiermee kan terugval wordt voorkomen. Kortom een maatje of buddy die kan helpen en ondersteunen, maar ook eens voor een lichtpuntje en wat gezelligheid kan zorgen, wat weer kan afleiden van de ontstane situatie.

Samen hebben we geconcludeerd dat deze aanpak werkt.
Voor ons als ChristenUnie is het onacceptabel dat hier in HS er 1 op de 10 kinderen opgroeit in een Multi-problem gezin en dat 1 op de 5 een risicokind is. Deze cijfers moeten wat ons betreft fors omlaag. Dit zal niet zonder extra middelen en menskracht tot stand kunnen komen.

Labels
Werkbezoek

Plaats het eerste bericht!

Nieuw bericht