Winterweer

kerstgroet2008_nieuwszaterdag 18 december 2010 12:00

"Kijk ... ! Voetstapjes in de sneeuw. Kleine voetstapjes! Hier een kuiltje, daar een kuiltje."

(W. G. van der Hulst, Voetstapjes in de sneeuw)

Geniet u ook van het uitzicht, de idyllische witte plaatjes in het landschap? Totdat u naar buiten moet wellicht. Het is winter en het is glad. Niet alleen onze gemeente wordt benaderd met talloze telefoontjes over de gladheid en met vragen over de mogelijkheden om straten in de strooiroute op te nemen. Ook ons bereiken dergelijke vragen. Reden voor ons om eens navraag te doen naar het hoe en waarom van de gladheidsbestrijding.

De gemeente Hoogezand rijdt in de gladheidsbestrijding feitelijk twee strooiroutes, een A- en een B-route.

De A-route bestaat uit alle belangrijke doorgaande wegen, busroutes, hoofdwegen, wegen langs kanalen, doorgaande verplichte fietspaden en wegen langs grotere veel gebruikte parkeerplaatsen.

Er wordt naar gestreefd binnen een uur na melding van gladheid met de route te beginnen en de route in een uur af te ronden.

De B-route is de route met de buurtwegen, ontsluitingswegen op industrieterreinen en overige doorgaande wegen buiten de bebouwde kom.

Als verwacht wordt dat de gladheid langer dan 4 uur aanhoudt wordt deze route gestrooid. Er wordt naar gestreefd binnen drie uur na afronding van de A-route deze route gestrooid te hebben.

Buiten deze routes wordt feitelijk niet gestrooid. Daar zijn een aantal redenen voor. De begaanbaarheid van doorgaande routes is met dit strooibeleid het best gewaarborgd. Maar zodra de gemeente ingaat op een verzoek om daarbuiten een straat op te nemen in de strooiroute dan zouden ook andere verzoeken gehonoreerd moeten worden, en dat is iets wat niet waar te maken is. Daar ontbreekt de capaciteit, de tijd en de hoeveelheid strooizout voor. 

Dat de gemeente Hoogezand-Sappemeer tot in het gemeentehuis hinder ondervindt van het huidige winterweer blijkt overigens ook uit deze link naar Dagblad van het Noorden: http://www.dvhn.nl/nieuws/groningen/article6629578.ece/Hoogezand-vraagt%3A-houd-het-netjes

De komende tijd ziet het er dus naar uit dat u en ik in onze straten nog naar hartelust voetstapjes in de sneeuw kunnen achterlaten. Voor mensen die daardoor minder goed hun huis uit kunnen is het zaak een beroep te doen op familie, vrienden, buren of andere netwerken waar iemand zoal over kan beschikken. Ik wens u vanaf deze plaats in ieder geval een veilige winter toe, gezegende kerstdagen en een goed nieuwjaar.

Labels
Weblog

« Terug

Plaats het eerste bericht!

Nieuw bericht