Met een gerust hart overdragen:

persidee fractie 2dinsdag 26 januari 2010 12:00

Met een gerust hart, wetende dat Jeanette van der Woude het ChristenUnie geluid zeer goed uit zal dragen, neem ik afscheid van de locale politiek. In Marco en Geert vindt Jeanette goede ondersteuning bij haar werk als het gezicht van de ChristenUnie in Hoogezand-Sappemeer.

De afgelopen 8 jaren als raadslid en daarvoor als fractievertegenwoordiger in een tweetal commissies heb ik geprobeerd naar eer en geweten het ChristenUnie geluid uit te dragen. Vooral voor een eenmansfractie geldt, dat een volksvertegenwoordiger wordt gekozen om voor de burgers, samen met college raadsleden, afwegingen te maken die goed zijn voor alle burgers.

Niet de mening van belangengroepen of individuele burgers is doorslaggevend, maar de manier waarop raadsleden er in slagen uiteenlopende opvattingen om te zetten in een goed beleid.

Algemeen belang boven het individueel of groepsbelang stellen, was altijd mijn uitgangspunt.

Als woordvoeder van de ChristenUnie mocht ik vooral het sociaal gezicht van de ChristenUnie laten horen.

Veel aandacht hebben wij gevraagd voor mantelzorgers, kansarmen, jeugd- en jeugdproblematiek, Kinderen tellen mee in Hoogezand-Sappemeer, schuldhulpverlening etc. etc.

Het is niet voor niets dat er een thema-avond in het AJC wordt belegd over het thema mantelzorg. Dus ons geluid wordt gehoord en door anderen opgepakt.

Voor Kinderen tellen mee, geldt dat onze minister Andre Rouvoet op 15 februari a.s. een werkbezoek aflegt aan dit project. Ook zijn er zaken, die ik achteraf gezien, anders had moeten verwoorden of scherper neerzetten of helemaal niet reageren op uitspraken van anderen. Naar ik hoop wordt dit mij vergeven.

Alle collega raadsleden dank ik voor de collegiale samenwerking en de mogelijkheden en de ruimte die zij mij hebben geboden om mijn politieke werk te doen.

De ChristenUnie in haar geheel, Jeanette van der Woude en haar fractie in het bijzonder wens ik Gods zegen toe.

Dat zij er bestuurlijk voor alle burgers van onze mooie gemeente Hoogezand-Sappemeer er altijd zal zijn. Dat zij vooral die burgers blijft steunen die tot de kansarmen (jong en oud) behoren.

Meint Dekker

Labels
Weblog

« Terug

Plaats het eerste bericht!

Nieuw bericht