CWI

krabbelzaterdag 25 oktober 2008 12:15

Volgens mij heeft de C van CWI aan waarde ingeboet.
C staat voor Centrum. Het woord "Centrum" betekent" in mijn beleving, midden in een plaats of regio staan. Centraal dus.

Werk en inkomen dat is helaas voor vele mensen in onze gemeente niet vanzelfsprekend.
Hulp vanuit het CWI is daarom zeker op zijn plaats.
Dus men kan niet over gaan tot het sluiten van het kantoor in Hoogezand.
Bovendien begrijp ik niet waarom de raden van bestuur van CWI en UWV tot dit besluit zijn gekomen.
Heeft men dan geen enkel contact met de vestigingsmanager?
Zijn de besprekingen over een bedrijfsverzamelgebouw, aan de raden van bestuur voorbijgegaan?
Als er, zoals in Hoogezand-Sappemeer en in samenwerking met de gemeente Slochteren, geruime tijd gesproken wordt over het samengaan van de Sociale Dienst van beide gemeenten en het CWI en UWV in een verzamelgebouw, dan is het des temeer onbegrijpelijk om nu te besluiten de CWI vestiging op te heffen.
Bezuinigen op dienstverlening zoals CWI/UWV met de sluiting van veel vestigingen voorstaat kan zich volgens ons zich wel eens tegen hen keren.
Dienstverlening binnen de regio waarin helaas van een hoge werkeloosheid sprake is, betekent
vraaggerichte dienstverlening. Dus in persoonlijk contact en in de directe omgeving van de vrager.

Aanhouden behandeling raadsvoordracht:
Mijn fractie vindt het terecht dat deze wordt aangehouden in afwachting van de uitkomst van het overleg met de CWI/UWV-organisatie.

Brief gemeenteraad aan het CWI/UWV:
Lokaal Centraal heeft voorgesteld in de raad van 28 oktober a.s. te komen met een brief aan de raden van de CWI/UWV om o.a. Het mogelijk te maken dat het CWI in onze gemeente deel zal uitmaken van het voorgenomen bedrijfsverzamelgebouw.

De ChristenUnie fractie zal dit initiatief steunen.

Labels
Weblog

« Terug

Plaats het eerste bericht!

Nieuw bericht