Beeldvorming.

krabbelzaterdag 15 maart 2008 16:00

Het blijft ons achtervolgen.
"Mannenbroeders" en "cocksianen".

De schrijver van een column die deze begrippen aan de ChristenUnie verbindt, kent inhoudelijk mijn partij niet.
Als de schrijver met "mannenbroeders" bedoelt dat de ChristenUnie in haar politiek iets, ja alles te maken wil hebben met God en Zijn Woord, de Bijbel, dan heeft hij gelijk.
Maar als hij met "mannenbroeders" een mannenbolwerk voor ogen heeft slaat hij de plank mis.
Niet alleen onze eigen fractievertegenwoordiger, Jeanette van der Woude, doet hij tekort, maar ook de vele andere zeer gerespecteerde en invloedrijke vrouwen binnen de ChristenUnie.
Met ‘cocksianen" zal hij ongetwijfeld leden van gereformeerde kerken bedoelen.
Maar niet alleen deze mensen onderschrijven de bovengenoemde grondslag van mijn partij.
De ChristenUnie weet zich verbonden met de gemeenschap van christenen in Hoogezand-Sappemeer en daarbuiten.
De ChristenUnie is een partij van mensen die het christelijk geloof in de samenleving wil uitdragen en daarom ook in de politiek actief zijn geworden.
Hiermee hoop ik dat het beeld over de ChristenUnie voor elke lezer duidelijk geworden is.

Labels
Weblog

« Terug

Plaats het eerste bericht!

Nieuw bericht