Moet onze gemeente ook op deze kinderen beleid maken?

krabbelwoensdag 23 januari 2008 20:00

Of gaat dat te ver?

Mijn vrouw en ik waren beiden gechoqueerd na het lezen van onderstaand artikel in het Nederlands Dagblad van woensdag 23 januari.

In Hoogezand-Sappemeer, mijn eigen gemeente, zijn wij net gestart met het project “Kinderen tellen mee”
Onze gemeente investeert in dit project om tot een preventieve aanpak te komen.
Drie betrokken organisaties trekken samen op om vroegtijdig aandacht te geven aan die kinderen en gezinnen waarin onvoldoende zicht is op een goede toekomst.

Dit artikel wat nu volgt roept bij mij de vraag op: Tellen de hier genoemde kinderen ook mee?
Moeten wij als gemeente hier ook beleid op maken?
Ik weet het dit riekt naar discriminatie.
Maar uw reactie hoor ik graag.

Ze komen eraan: powerkoppels met elitekinderen. (Nederlands Dagblad 23 januari 2008)
door Annemarie Eversdijk

Zij heeft een hoge opleiding, hij ook. Zij werkt, hij werkt. Samen hebben ze twee of drie kinderen. Elitekinderen, welteverstaan. Want door hun hoge inkomen, besteden ze behoorlijk wat geld aan hun kinderen. Nederland kan zich klaarmaken voor de komst van 'powerkoppels'. Ouders die ook nog eens hoge eisen stellen. Kinderen met een volle
agenda en in dure kleding gestoken. ,,Het blijft lastig om een oude broek mee te geven om in te ravotten bij de bso.''

Nederland krijgt de komende jaren steeds meer 'powerkoppels', echtparen of stellen met een hoge opleiding en een hoog inkomen. En dat komt allemaal door de meisjes, die de laatste jaren een stuk slimmer zijn geworden, aldus prof. dr. Jan Latten van het Centraal Bureau voor de Statistiek vorige week op het congres 'Trends in baby-, peuter -en kleutermarketing en communicatie' in Arnhem. Er worden dan wel minder baby's geboren in Nederland, er komen wel steeds meer rijke ouders. ,,Door de feminisering van het onderwijs - er staan steeds meer jufs voor de klas - voelen meisjes zich prettig op school; ze spijbelen niet, maken hun huiswerk, en worden al snel naar het vwo gestuurd. In tien jaar tijd zijn veel meer vrouwen hoger opgeleid dan mannen. Vooral in het onderwijs schieten ze omhoog. Er promoveren meer vrouwen dan mannen.''

Dat opleidingsniveau heeft consequenties voor de partnerkeus, zegt Latten. ,,Er wordt selectief gezocht naar kenmerken die een partner moet hebben. Een hoger opgeleide vrouw ontmoet toevallig niet de werkloze verslaafde man, maar ze ontmoet wel de professor aan de universiteit met wie ze het goed kan vinden.''

Slimme moeders blijven ook na de komst van kinderen meestal werken. Latten: ,,Hoe hoger opgeleid, hoe meer ze hechten aan een baan. Deze vrouwen willen dat de partner ook zorgt. Eén op de tien mannen heeft nu al een papadag. Meestal gaat dat zo: hij werkt vier dagen, zij ook. Doordat ze allebei een dag vrij zijn, hebben ze nog drie dagen kinderopvang nodig.'' Latten verwacht dat deze trend alleen nog maar zal toenemen. Nu al wordt het thuiswerken gepromoot, vanwege de files, waardoor het nog aantrekkelijker wordt om te blijven werken. Daarnaast loopt het aantal vacatures op, omdat straks de babyboomers vertrekken vanwege hun leeftijd. ,,En dan zijn de slimme dames aan de beurt om hun plaats in te nemen.'' Latten verwacht dat steeds meer werkgevers oppasfaciliteiten zullen gaan bieden de komende jaren. ,,Niet omdat het allemaal zo aardig is voor je werknemer, maar uit overlevingsdrang. Het wordt gewoon noodzaak.''

Eén op de drie stellen is straks een 'powerkoppel', volgens Latten. ,,Zij horen in de categorie die veel te besteden heeft. Tweeverdieners met een hoog inkomen, hebben zo'n 10.000 euro bruto per maand te besteden. Koppels, waarvan de een veel verdient, de ander wat minder, hebben zo'n 7500 euro per maand ter beschikking. Waar moet dat geld naartoe? Voor een groot deel zal het aan hun kinderen worden besteed.''

Recht

Of het allemaal positieve effecten heeft op de samenleving, valt te betwijfelen. Anja Hol, directeur bij de Stichting Kinderopvang Humanitas, een landelijke aanbieder met 160 locaties, merkt dat ouders de laatste jaren veeleisender zijn geworden. De kinderopvang is van 'kindgericht' naar 'klantgericht' gegaan in korte tijd. In het begin van de jaren negentig waren ouders nog blij met een kinderopvangplaats of een plek op de peuterspeelzaal. Sinds de economie weer is aangetrokken en de overheid kinderopvang tot speerpunt heeft gemaakt, zien ouders het als een recht. ,,En als je een recht hebt, kom je daarvoor op.''

Ouders hebben een geïdealiseerd beeld van hoe een kind moet zijn. Alles wat afwijkt, is een probleem. Leidsters krijgen bij veel kinderen een 'gebruiksaanwijzing'. ,,Er gaan haast geen kinderen meer normaal slapen op het dagverblijf. Ieder kind moet zijn eigen liedje hebben gezongen, zijn eigen slaapzak aan en zijn eigen ritueel als het aan de ouders ligt.''

Volgens Hol hebben werkende ouders het moeilijk. ,,Carrière, voorbeeldige kinderen, een mooi huis en met regelmaat een nieuwe auto. Maar ook dure, exotische vakanties. En veel aandacht en tijd voor de kinderen. Wij krijgen baby's van een halfjaar in onze kindercentra die niet rustig op een slaapkamer kunnen slapen. De zijn gewend om de hele dag gewiegd of geschommeld te worden.''

Lummelen

Ook voor de buitenschoolse opvang (bso) geldt dat ouders 'waar voor hun geld' willen. ,,De tijd op de bso mag niet meer door de kinderen zelf ingevuld worden. Gewoon lekker hangen en lummelen, daar betalen ouders niet voor. Leuke, spannende programma's moeten we bieden, vinden ouders. Workshops, uitstapjes en iedere dag wat anders. Ouders zijn calculerende klanten geworden, die in alle opzichten waar voor hun geld willen. En het beste is niet goed genoeg. Het kost een vermogen om een nieuwe broek te kopen, als je er een gat in valt. Maar het is voor veel ouders moeilijk om gewoon een oude broek van de Zeeman mee te geven naar de bso, om in te spelen. Kinderen moeten er altijd goed uitzien.''

Ook de claimcultuur heeft zijn intrede gedaan bij de kinderopvang, zegt Hol. Als het kind een schram of bult oploopt, levert dat bij de crèche een klacht op van de ouders. ,,Als een kind ziek is en ouders worden gebeld om hun kind op te halen, leidt dat tot discussies. Als wij uit voorzorg met een kind naar het ziekenhuis gaan na een val en ouders vragen om te komen, ontvangen we een rekening voor een opgenomen vrije dag.''

De powerkoppels met hun elitekinderen zijn niet overal te vinden in Nederland. Volgens Latten tref je ze vooral aan in de nieuwbouwwijken in de Randstad, in huizen boven de drie ton. Vooral de provincies Noord- en Zuid-Holland scoren hoog.

Labels
Weblog

« Terug

Plaats het eerste bericht!

Nieuw bericht