Is preventie……echt voorkomen van?

krabbelzaterdag 19 januari 2008 17:30

De afgelopen tijd kom ik in mijn politieke werk veel begrippen tegen. Startkwalificatie; Bemoeizorg; Kinderen tellen mee; Samengesteld gezin, en zo kan ik er nog meer noemen. Maar de vraag mij bezig houd is: Wanneer zet je preventie in?

Moet ik als politicus of moet mijn politieke partij zich niet meer bemoeien met een start.
Wij kennen het begrip startkwalificatie.
Gaat onze bemoeizorg een stap te ver als wij paren helpen een startkwalificatie te laten halen om een duurzame relatie op te bouwen?
Geven wij conditietrainingen (het blijven vast houden aan) bij het gezond houden van de relatie ook als het moeilijk gaat?
Geven wij relaties “water” als zij “droog staan” en dat "droog staan" voor volwassenen een reden is om uit elkaar te gaan.
Kinderen krijgen geen goed voorbeeld mee.
Het volhouden van onze relaties en het werken daaraan geven wij soms te snel op.
De uitkomst daarvan is: zeer veel samengestelde gezinnen.
Een gezin dat niet bestaat uit een bloedband, vader, moeder, broers en zussen, maar bestaat uit volwassenen en kinderen die samengesteld zijn uit (m)eerdere relaties.
Kinderen moeten opnieuw leren nieuwe verbanden aan te gaan en soms andere leefregels leren.
Het vertrouwen in hun ouders heeft in veel gevallen een grote deuk opgelopen.
De stabiliteit is verloren gegaan. Het moet opnieuw opgebouwd worden.
Als kinderen in een dergelijke situatie opgroeien en dreigen ongewenst gedrag te vertonen, pas dan grijpt de politiek in.
Nu zelfs via zogenaamde bemoeizorg. Al via de vroedvrouw. (Over start gesproken).
Maar waarom geen bemoeizorg bij het starten van een relatie?
Waarom wel stimuleren om een diploma te halen? En geen lesmethoden aan reiken om relaties op te bouwen en te onderhouden?
Waarom wel een BOS (buurt, onderwijs, sport) aan bieden en geen les- en leef methodes voor het in stand houden van relaties?

Bovenstaande is mij ingegeven omdat ik in de krant las dat er tussen kerst en oud en nieuw een explosieve stijging heeft plaats gevonden van het aantal aanvragen tot een scheiding.
Gelukkig zal niet in alle gevallen dit een negatieve uitwerking hebben bij de kinderen die dit treffen maar een piek of een langere wachtlijst bij hulpverleningsinstanties laat zich raden.

Mocht ik te somber zijn, dan hoor ik dit graag.

Labels
Weblog

« Terug

Plaats het eerste bericht!

Nieuw bericht