Goede voornemens in 2008.

krabbeldinsdag 08 januari 2008 19:40

In mijn kerkelijke gemeente worden wij soms verrast door het optreden van MAX. (Nathan Addens)
Hij laat zijn pop vanuit de poppenkast spreken.
Het voordeel van een pop is dat je een pop zinnen kunt laten uitspreken die een “levende spreker” niet zo gemakkelijk durft uit te spreken.

Zo ook deze 1e zondag in het nieuwe jaar.
Enkele (uitspraken van Max) wil ik u niet onthouden:

- U wilt minder op uw strepen staan, maar sla de strepen op de zebra niet over.
- U wilt meer omzien naar andere mensen ook als ze u straal voorbij lopen.
- Zeg “ja” of “nee” op het juiste moment.
- U wilt minder roddelen. Ga dan in de leer bij Max. Wist u trouwens dat…………….
- Geduld is een schone zaak, er worden teveel woorden aan vuil gemaakt.

Tot zover Max.

Mijn politieke voornemens zijn: Leer denken vanuit de mens en niet vanuit de regels.

Ik weet dat er regels gemaakt zijn om één en ander in goede banen te leiden.
Zo betekent rood bij het verkeerslicht stoppen!
Ook dat is denken vanuit de mens.
Een ander voorrang geven, zodat hij vrije doorgang heeft en dat jij hem die geeft!
Rij je door rood dan breng je jezelf en de ander in gevaar.

Zo denken vanuit de mens en niet vanuit regels is niet gemakkelijk.
Er zijn andere voorbeelden vanwaar je vanuit de geest van de wet de mens waarover het gaat in bescherming neemt.

Helaas moeten wij in onze commissie- en raadsvergaderingen ook leren mensen in bescherming te nemen.
Dit vraag zorgvuldig overleg met en door alle fractievoorzitters.
Door het verwijzen naar regels (de gemeentewet) moeten wij anderen leren dat de bedoeling van de gemeentewet is: de kwetsbare mens, die zich niet in een openbaar debat kan verdedigen, beschermen.
Dat vraagt wijsheid om elkaar daarop te wijzen.

Voor mij betekent dit bid om wijsheid en blijf werken aan het voornemen, niet alleen in januari 2008 maar ook de komende maanden en jaren.


Labels
Weblog

« Terug

Plaats het eerste bericht!

Nieuw bericht