Niet pluis index.

krabbeldonderdag 22 november 2007 20:00

Wie helpt mij aan een politiek Niet Pluis Index?

Vandaag leerde ik tijdens een training in een werkwinkel (workshop) de Niet Pluis Index kennen.
Het is een hulpmiddel om veranderingen bij een speciale doelgroep vast te stellen.
Het leidt te ver om aan te geven welke doelgroep specifiek wordt bedoeld.
Het signaleren van veranderingen schrijf je op in de Niet Pluis Index.
Als gemeentelijke politicus leg je vaak linken vanuit je dagelijks werk naar het politieke terrein.
Zo ook hier.
Signaleren is: de aanwezigheid doen kennen van.
Het mag dan zo zijn dat signaleren een momentopname is, maar het aanwezig zijn van iets houdt in dat je al dan niet iets moet ondernemen om tot de gewenste situatie te komen.
Je zult tot actie moeten overgaan als je de Niet Pluis Index gebruikt.
Dit om ernstige problemen te voorkomen.

Het dualisme had als doel dat wij als gemeentelijke politici meer met de burgers in contact zouden komen.
Communicatie met de burger heeft ook een signaal functie.
Wat is er Niet Pluis.
Wanneer gaan wij als politiek tot actie over.
Wanneer bieden wij de juiste hulp op het juiste tijdstip en de juiste plaats.
Allemaal vragen die op je afkomen als je met burgers praat.
Gelukkig is het niet zo dat er altijd van problematiek sprake is.
Heel veel zaken gaan goed!
Maar wat Niet Pluis is zal in kaart gebracht moeten worden.
Dan zul je voor je zelf of met meerder politici samen moeten beslissen dit of dat probleem pakken wij als eerste aan.
Ook in de plaatselijke politiek zal een Niet Pluis Index met zijn onderwerpen en de score per onderwerp als hulpmiddel kunnen dienen om problemen te signaleren en op te lossen.
Mijn vraag is daarom ook: Wie helpt mij aan een politiek Niet Pluis Index?

Labels
Weblog

« Terug

Reacties op 'Niet pluis index.'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.