Na goed rusten is het fijn weer aan de slag te gaan.

potlodendinsdag 06 september 2005 15:20

Beter laat dan nooit.De feiten achter de cijfers. Waar blijft het omzien naar elkaar?

Meint Dekker, raadlid.

Genoten heb ik van het zomerreces, of vakantie. Goed uitgerust kan ik aan een nieuw politiek jaar beginnen. Een jaar waarin de burger zich mag uitspreken hoe wij als plaatselijke politiek gehandeld hebben. Dat zal aan hun stemgedrag te merken zijn.
Niet alleen in het stemhokje, maar ook tussen de bedrijven door horen wij regelmatig de op- en of aanmerkingen van de burger.
Sommige nemen wij ter harte, andere nemen wij voor kennisgeving aan, zonder de burger tekort te doen.


Maar om op een mooie zomeravond, maandag 5 september, weer als fractie bijeen te komen, is echt wennen.
Vooral als een nieuw fractielid vanwege ziekte verstek moet laten gaan.

Voor hem het meest pijnlijk en voor ons als fractie evenzeer.

Veel politiek “vuurwerk” staat er niet op de agenda van de commissievergaderingen.
Twee zaken die ik even naar voren wil halen:

Plan van aanpak duurzaam veilig afronding fase 1:

Uiteraard neemt de ChristenUnie kennis van het Plan van Aanpak Duurzaam Veilig.
Maar zij vindt dat de aanpak veel te lang op zich heeft laten wachten.
Actieve communicatie met de burger is een groot goed, maar de ChristenUnie juicht niet alleen een goede communicatie toe, maar vooral dat knelpunten zo snel mogelijk opgelost worden.
Er moet voorkomen worden dat de burger telkens opnieuw dezelfde vraag moeten stellen van: “Wat is er met mijn brief gebeurd: ”Waarom komt er geen antwoord op de vraag wanneer één en ander wordt opgelost.”
Het rapport van de Grontmij Groningen van 4 april 2001 waarin de knelpunten worden genoemd worden na meer dan 4 jaar grotendeels opgelost. Zich verschuilen achter financiële budgetten is voor de ChristenUnie geen excuses.
Wij gaan ervan uit van de aangedragen oplossing voor eind 2005 naar tevredenheid van alle betrokkenen zijn uitgevoerd.
En dat actieve communicatie ook betekent: snel op elkaar reageren en knelpunten zo spoedig mogelijk oplossen.
Dat voorkomt irritaties over en weer.

Gewijzigde begroting Trio-bedrijven:

Achter financiële cijfers schuilt vaak een heel verhaal. Zo ook de begroting 2005 en volgende jaren van Trio-bedrijven.
Het stemt je droevig dat vanwege de bezuinigingsdrift van de rijksoverheid er een niet door onze gemeente beïnvloedbaar tekort ontstaat. Dus deze kosten worden naar ons als gemeente geschoven, zonder dat daar compensatie tegenover staat.
Gelet op de doelgroep, werknemers van Trio-bedrijven, is dit geen goede zaak.
Bezuinigen die mensen raken die eerder recht op extra hulp van de rijksoverheid en aandacht nodig hebben, de werkvoorzieningschappen te korten op hun inkomsten.

Labels
Weblog

« Terug

Reacties op 'Na goed rusten is het fijn weer aan de slag te gaan.'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.