Werken aan wensen.

potlodenzaterdag 01 oktober 2005 15:04

Dat had eigenlijk de titel van de motie van de ChristenUnie moeten zijn. De motie van 11 november 2002 wat inhield dat er een steunpunt Matelzorg in Hoogezand-Sappemeer van start ging.

Meint Dekker, raadslid

Wensen lagen er op vrijdag 23 september jl.
Waar moet aan gewerkt worden?

Vooraf:
Mantelzorgers zijn mensen die voor een zieke of gehandicapte naaste zorgen.
Door de huidige ontwikkelingen (in de zorg) zal er steeds vaker en meer een beroep worden gedaan op mantelzorg.
Daarom is het belangrijk dat mantelzorgers op een goede en vraaggerichte manier worden ondersteund.
Om dit te realiseren is het van belang dat wensen van mantelzorgers in kaart worden gebracht.

Ik weet dat je als plaatselijke politicus niet alle bijeenkomsten kunt bijwonen.
Maar het trof mij in het bijzonder dat er geen enkel raadslid aanwezig was.

Samen met de projectleidster Steunpunt Mantelzorg Hoogezand-Sappemeer, Maaike Louwsma , is een aantal mantelzorgers aan de slag gegaan om wensen te formulieren.

Een paar wensen (van de 11) waren:
1. Wij willen graag dat de kennis en de mening van de mantelzorger gerespecteerd wordt.
Kort gezegd: “Wij willen voor vol aangezien worden”.

2. Wij willen graag dat de buitenwereld meer kennis krijgt over allerlei ziektebeelden en wat dat voor de mensen betekent, zoals autisme. .

Eén zin uit het rapport: “Werken aan wensen” luidt: “Ik zou er voor bedanken om achter zo’n rolstoel te lopen”. “Je kunt ze toch op laten bergen…..daar hebben we instellingen voor”.
Voor mij onbegrijpelijk dat er zo gereageerd wordt. Wat kunnen mensen elkaar beschadigen met dergelijke opmerkingen. Er snijdt een mes door je ziel.

De mantelzorgers hadden ook een aantal suggesties (2 van de 4) om de aandacht voor de positie van de mantelzorger te versterken:

- Interviews.
- Een vaste rubriek in een dagblad, streek- of “bokkeblad”.

Graag wil in dit dagboek hiervoor speciale aandacht vragen.

De suggesties moeten toch “opgepikt” kunnen worden? En uitgevoerd.

De ChristenUnie heeft het steunpunt mogelijk gemaakt. Nu is het de beurt aan de regionale en plaatselijke pers.

Labels
Weblog

« Terug

Reacties op 'Werken aan wensen.'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.