Een politicus is ook maar gewoon mens.

potlodenzaterdag 17 september 2005 14:47

In gezinnen met opgroeidende kinderen komt het voor dat tijdens een gezamelijke maaltijd veel onderwerpen over tafel gaan.
Vindt als ouder, broer of zus maar goed antwoord op de vele vragen die leven.
Onderwerpen die politiek gezien "op tafel" van de ChristenUnie kwamen.

Meint Dekker, raadslid

Een plaatselijke politicus moet midden in het bruisende leven van zijn boeiende en mooie gemeente (Hoogezand-Sappemeer) staan.
Ondanks dat hij helaas niet altijd in levenden lijve bij vele gebeurtenissen kan zijn, komt er toch veel onderwerpen “over de politieke tafel”

Een opsomming: (niet eens uitputtend)

- Wat is de rol van de griffier tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen?
- Heeft de ChristenUnie ook een onderwerp waarop de accountant de rechtmatigheid van de uitgevoerde taak verdiepend moet controleren?
- Wat zijn de oorzaken van een toenemend aantal “instromers” die gebruik moeten maken van de Wet Werk en Bijstand. (WWB).
- Hoe kan “uitstroom” bevorderd worden? De gemeente is maar één van de schakels uit de keten die daarop van invloed zijn.
- Moet je als ChristenUnie reageren op iets dat wettelijk geregeld is. Ik doel op een principieel geluid laten horen tegen prostitutie. Onder principieel verstaat de ChristenUnie één aan bijbelse normen en waarden relatie.
- Welk bestemmingsplan geldt er in mijn omgeving? Mag alles wat er nu gebeurd?
- Hoe neem ik de onrust weg van hondenbezitters die geschrokken van een bericht in de Regiokrant? Valt mijn hond ook onder het agressieve ras en loopt daardoor het gevaar dat “inslapen” verplicht wordt?
- Kan gestart worden met een medicinale coffeeshop in Hoogezand?


Alle vragensteller moet je respectvol en zonder vooroordelen, begripvol te woord staan.
Toch zijn er onderwerpen waar je als politicus en ook binnen de partij niet een pasklaar antwoord op hebt.
Dat vereist studie om tot een weloverwogen en beargumenteerd antwoord te komen richting vragenstellers.

Dat is het boeiende en spannende aan mijn hobby?

Ambieert u ook een dergelijke boeiende en spannende politieke hobby? Laat het mij weten.

Labels
Weblog

« Terug

Reacties op 'Een politicus is ook maar gewoon mens.'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.