Prinsjesdag; het vertrouwen is nog niet terug bij de burgers.

potlodendinsdag 20 september 2005 14:18

Belofte van herstel van de economie, betekent nog geen herstel van vertrouwen van de burger in de politiek.
Ook in Hoogezand-Sappemeer ligt voor de politiek de taak het vertrouwen te herstellen.

Meint Dekker, raadslid

Het kabinet mag naar eigen zeggen klaar zijn met bezuinigingen.
Het kabinet belooft herstel van de economie.
Dit vertrouwen wordt o.a. niet gedeeld door het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Die laat andere cijfers zien.

Het vertrouwen van de burger is ondanks de optimistische kijk van het kabinet zeker niet toegenomen.
De voorman van de ChristenUnie André Rouvoet zegt hierover:
“Bezuinigen was nodig. Het vertrouwen in het kabinet is zo sterk gedaald, omdat met name kwetsbare groepen getroffen werden en de mensen een samenhangende visie met toekomstperspectief missen. Mensen weten niet waar het naar toe gaat. Ze zijn onzeker over de toekomst en dat is óók slecht voor de economische ontwikkeling”. De politiek , als geheel, staat voor de opgave om te werken aan herstel van vertrouwen.

De ChristenUnie geeft ook aan dat:
"Nederland is veranderd. De balans en de rust zijn uit de samenleving verdwenen. Dat heeft te maken met religieus geweld en de dreiging van terreur. Maar vooral ook met de doorgeslagen individualisering en toenemende onverschilligheid. “Na het zure komt het zoet. Dat is de boodschap van het kabinet. Maar de voorgestelde maatregelen getuigen van een onderschatting en nogal oppervlakkige analyse en aanpak van de problemen. Geld is geen wondermiddel. Er is een consistente samenlevingsvisie met een samenhangend pakket van maatregelen nodig”.

Onder “de politiek” versta ik (Meint Dekker) de plaatselijke politiek in Hoogezand-Sappemeer.
Onze eigen burgers hebben weinig vertrouwen in de plaatselijke politiek.
Deels komt dat door gebrek aan goede communicatie.
Anderzijds komt dat door de doorgeslagen individualiseren. “Ikke, ikke en de rest kan………´
en de toenemende onverschilligheid.
Niets voor niets kiest de ChristenUnie voor de slogan van IK naar SAMEN.

Dus voor ons als plaatselijke politieke partij, die ChristenUnie heet, ligt er een schone taak weggelegd om het vertrouwen te herstellen.
Wij willen en gaan hier aan werken.

Labels
Weblog

« Terug

Reacties op 'Prinsjesdag; het vertrouwen is nog niet terug bij de burgers.'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.