Respect?!

potlodendonderdag 07 juni 2007 10:16

Heeft de raad een voorbeeldfunctie?
De vraag die mij bezig houdt is, was is respect?

Meint Dekker, raadslid

Respect is een woord dat veel gebruikt wordt.
Vooral als het wordt gemist.
We horen ouderen klagen over gebrek aan respect.
Maar niet alleen ouderen.
Ook de brandweerman, de politieagent, de ambtenaar.
Zij klagen erover dat zij weinig of helemaal geen respect meer ervaren.
De uitwassen daarvan (de wijze van bejegening) lees je bijna dagelijks in de krant.
Maar wat als er in het hoogste bestuursorgaan van de gemeente, de gemeenteraad, er geen respect meer voor elkaar is?

Tegen deze vraag loop ik aan als ik bedenk dat de hele CDA-fractie twee maal achtereen uit de raadsvergadering liep.
Wellicht uit onvrede.

De CDA fractie zou ik voor willen houden, maar ook mijzelf als raadslid, die het goede voorbeeld moet zijn voor onze burgers:

Begin eens met het maken van onderscheid tussen respect dat iemand verdient op grond van status of prestatie, en het respect dat ieder mens verdient op grond van zijn menszijn.
En begin met geven, niet met vragen, laat staan met eisen.


Labels
Weblog

« Terug

Reacties op 'Respect?!'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.