Inloopavond visie “De Leine”.

deleinedonderdag 11 februari 2016 11:00

Op 4 februari jongstleden is een inloopavond in Strandpaviljoen Meerwijck, Strandweg 4, Kropswolde geweest over de concept ruimtelijke visie “De Leine".

Bij de raadsbehandeling van het bestemmingsplan Woongebieden medio 2013 heeft de gemeenteraad het college opdracht gegeven een quick-scan uit te voeren van de voors en tegens van permanente bewoning in het recreatiegebied “De Leine”.

Om de vragen en de verschillende belangen die er spelen goed te kunnen beantwoorden en te behartigen, heeft het bureau “BügelHajema Adviseurs” uit Assen in opdracht van de gemeente de gebiedsvisie opgesteld. Het onderzoeksgebied is begrensd door de oostgrens van het bungalowpark De Leine en het Zuidlaardermeer aan de westkant, Klein Scheveningen aan de noordzijde en Paviljoen De Leine aan de zuidzijde.  De visie is een kaderstellend document op basis waarvan de gemeenteraad een gemotiveerde ruimtelijke keuze kan maken.

De inloopavond is bezocht door bewoners en  bedrijven uit het onderzoeksgebied, verschillende fracties alsmede onze fractievertegenwoordiger Bert van Dijk. Mede op basis van het visierapport zal de ChristenUnie fractie haar standpunt in deze kwestie bepalen. De kwestie wordt in april in zowel de opiniërende raad als in de besluitvormende raad behandeld.

Labels
Wonen & Ruimtelijke ordening

« Terug

Plaats het eerste bericht!

Nieuw bericht