NIMBY rondom het crematorium.

crematoriumdonderdag 10 december 2015 10:30

Zoals wij in de opiniërende Raad al aangaven is een crematorium, een Not In My Backyard onderwerp. Niemand wil ze zelf in zijn achtertuin en iedereen weet altijd wel een betere plek aan te wijzen waar die vooral wel moet komen.

 Dit is duidelijk naar voren gekomen door de mensen die we hebben gesproken, en die ons hebben geschreven. En in dit spanningsveld heeft een politicus af te wegen wat gemeentelijk, groep, partij of individueel belang het zwaarst moet wegen.

Wij hebben in de opiniërende Raad aangegeven dat wij twee zaken anders willen zien voordat wij zouden kunnen instemmen. Dat was ten eerste het achterwege laten van het strooiveld en daarnaast de garantie dat als dit in de Raad zou worden aangenomen er een Klankbordgroep wordt geformeerd met belanghebbenden, die mee sturing kunnen geven aan de invulling van dit plan.

De wethouder heeft, om zo’n breed mogelijk politiek draagvlak te creëren zich hiervoor sterk gemaakt.

Ik heb dan ook de vorige keer afgesloten met maak er een win win win situatie van.

Wethouder Drent heeft zich daar, namens dit college, sterk voor gemaakt. Ik prijs hem nogmaals voor de fijngevoeligheid op dit dossier zoals hij dit naar de Raad heeft gebracht. Het is lovenswaardig dat, waar hij in de vorige vergadering al voldoende politieke draagvlak had, hij zich toch sterk heeft  gemaakt voor de bezwaren van omwonenden. Niet bogen op politieke macht, maar gaan voor zo n breed mogelijk draagvlak.

Maar dit alles was niet mogelijk geweest als ook Monuta niet een stap had gezet. Het voorstel om de urnen te begraven en niet de as verstrooien is blijk van meedenken. Meedenken in de zin van hoe krijg ik mijn bedrijf hier wel gerealiseerd maar zodanig afgestemd op de belanghebbenden dat we uiteindelijke goede buren kunnen worden. Net als door de wethouder is hier niet de grens opgezocht maar gekeken naar het meest wenselijke. Ik wil hierbij wel opmerken dat de toezegging die Monuta nu heeft gedaan wordt vastgelegd in de koopovereenkomst. Dat ook naar de toekomst wordt uitgesloten dat er een strooiveld komt.

Omwonenden. Er is een politieke meerderheid. En er zal een besluit worden genomen waarmee u het, heel begrijpelijk, niet eens bent. Hier wijkt algemeen belang voor individueel belang. Je hierin niet gekend weten geeft gevoelens van onmacht, boosheid en verdriet. En dat spijt mij oprecht.

Maar ik herhaal mijn oproep van twee weken geleden. Wethouder Drent en Monuta hebben hun stap richting u gezet. Win win is al aanwezig. De uitdaging ligt er nu in om van uw verlies ook een win te maken. U kunt nu uw energie stoppen in bezwaarprocedures. Dat is uw goed recht. Maar wij hebben het aanbod van de wethouder nog steviger voor u neer gezet. Een Klankbordgroep. Mijn oproep is dan ook om hier positief en constructief in te gaan zitten. Denk mee in de mogelijkheden van aanleg opdat het zo wordt gebouwd dat u het minste hinder hiervan ondervind. Ik hoop dat deze Klankbordgroep in de gelegenheid wordt gesteld om mooie voorbeelden elders te gaan bekijken. Ideeën op doen wat kan bijdragen aan de invulling hier.

Wij hechten er zeer aan om over de voortgang te worden geïnformeerd. Dat kan middels een memo of door de notulen van de Klankbordgroep. Over de weergave van de gesprekken was niet iedereen tevreden. Mogelijk kan een ingehuurde onafhankelijke notulist er toe bijdragen dat onderling vertrouwen gaat groeien.

Wij gaan instemmen met dit Raadsvoorstel. En ik wens allen die hierbij betrokken zijn voor het komende traject veel wijsheid toe om er iets moois van te maken.

 

Labels

« Terug

Reacties op 'NIMBY rondom het crematorium.'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.