Ledenvergadering accordeert statutenwijziging.

IMG_2746dinsdag 08 december 2015 12:00

Op donderdag 3 december 2015 is tijdens de ledenvergadering de omzetting van kiesvereniging “ Hoogezand” door de aanwezige leden goedgekeurd. Dit was nodig omdat de landelijke ChristenUnie de algemene statuten had gewijzigd.

De omzetting heeft inhoudelijk geen directe consequenties voor de CU in Hoogezand. Het zelfde gaat ook plaatsvinden voor de fusiegemeenten Menterwolde en Slochteren.

Vooruitlopend op de samenvoeging van de drie gemeenten (Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde) zullen de drie besturen op termijn gaan samenwerken en zich voorbereiden op de aankomende nieuw bestuur en de verkiezing van de nieuwe gemeente in 2018. Op dit moment is gekozen voor de werknaam HSSM.

Verder hebben Jeanette Wiersema als raadslid en Marco Metscher als wethouder verantwoordelijk voor de financiën een korte terugkoppeling gegeven van hun  activiteiten van de afgelopen periode.

De CU maakt zich al jaren sterk voor verruimingen van de vergoedingen vanuit het Stimuleringsfonds. Naar aanleiding van deze inspanningen is dit niet alleen gerealiseerd maar heeft het fonds ook een nieuwe naam gekregen "het activiteitenfonds”.

Verder is ingegaan op de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs. De gemeente wil toe naar een situatie waarin het openbaar onderwijs bekostigd wordt met het geld dat we daarvoor van het Rijk krijgen. Door teruglopende leerlingenaantallen ligt er wel een extra uitdaging om het openbaar onderwijs financieel gezond te krijgen. Ondanks dit vindt de CU dat de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs door moet gaan.

Het crematorium naast het winkelpark in Hoogezand  vroeg de nodige zorgvuldigheid. De CU kon pas hiermee instemmen nadat twee van voorwaarden waren ingewilligd. Geen strooiveld op het terrein zelf en het installeren van een klankbordgroep, waarin de belanghebbenden mee kunnen praten over de verdere ontwikkelingen en ontwerp van het crematorium.

Volgens Marco staat onze gemeente er financieel redelijk goed voor en wordt er goed samengewerkt met de twee anderen gemeenten. Zorg is er wel dat door onzekere rijksbijdragen, de verzelfstandiging trajecten en de zaken omtrent de herindeling de financiële reserves van de gemeente aardig worden uitgeput.

Kortom het was een vruchtbare vergadering waarbij de leden goed werden geïnformeerd over het reilen en zeilen van de CU in de raad en gemeente.

Labels

« Terug

Plaats het eerste bericht!

Nieuw bericht