Vrijwilligers voor vrijwilligers.

cuurtjes-nieuwermaandag 09 december 2013 22:00

Het is fijn dat een magazine voor vrijwilligers redactionele ruimte biedt aan een politieke partij. Ook wij zijn immers vrijwilligers. Het is fijn dat ruimte geboden wordt aan vrijwilligers die op hun plek actief willen zijn in de maatschappij. Vrijwilligers die hart hebben voor andere vrijwilligers en die via hun werk andere vrijwilligers kunnen faciliteren en laten ondersteunen. Voor de ChristenUnie-fractie is aandacht voor vrijwilligers een belangrijk onderwerp. Wij zien hen als cement in onze samenleving, De verbindende factoren tussen mensen.

Geboekte resultaten voor vrijwilligers

Wij hebben ons onder andere sterk gemaakt voor de groep van mantelzorgers, een bijzondere groep vrijwilligers. Dit heeft destijds geresulteerd in het Steunpunt Mantelzorg. Daarnaast hebben wij aandacht gevraagd voor de Jonge Mantelzorgers met hun eigen specifieke problematiek.

Wat doen wij verder?

Wij organiseren met regelmaat zelf avonden met een aantal organisaties  die draaien op vrijwilligers en die met hun organisaties zorg dragen voor vele andere inwoners. Gasten van ons zijn onder andere Samen aan Tafel, de Voedselbank, Present, Broodnodig, De Graanschuur, Luisterend Oor, Veur Mekander. En na zo'n avond zijn wij weer diep onder de indruk hoe wij met elkaar invulling geven aan ons burgerschap. Invulling geven aan het samen-leven en omzien naar elkaar.

De veranderingen in vrijwilligersland

Ik verwacht dat de komende jaren veel gaat veranderen in vrijwilligersland. De regering legt steeds meer taken terug naar de bevolking.  We worden meer op elkaar aangewezen nu de overheid zich op bepaalde fronten terugtrekt.  Het woord vrijwillig zal mijn inziens daardoor meer  in de verdrukking komen. Het wordt noodzaak om er voor te blijven gaan, willen wij verworvenheden niet verliezen. Het wordt met toenemende mate meer invullen van burgerschap dan vrijwillig iets doen. Dat zal een emotionele omslag vragen van vrijwilligers. Daar waar iemand zich welwillend ergens sterk voor maakte komt diegene nu, door gewijzigd overheidsbeleid, in een positie dat de vrijwilligheid er af gaat. Stopt een vrijwilliger dan vervalt wat hij deed, geen overheid die het meer opvangt. Ik denk dan ook dat er met deze maatschappelijke wijziging een discussie op gang zou moeten komen over de rol van vrijwilligers naar de omkeer van  invullers van burgerschap. Ook de geld kraan wordt dicht gedraaid. Daar waar een vrijwilliger nog werd voorzien van subsidies wordt dit gestopt. Wil een vrijwilliger nog dat bewerkstelligen wat hij deed, moet hij ook nog geld werven. Een geheel andere rol dan waarin iemand idealiter mee was gestart.

Mooie initiatieven

De crisis en het afbouwen van de verzorgingsstaat kent ook mooie kanten. De laatste periode heb ik mogen zien dat er nieuwe initiatieven ontstonden omdat burgers zagen dat er andere burgers minder gezien werden of in de knel kwamen. En dat vult mij keer op keer met een warm gevoel. Er wordt veel naar elkaar omgezien. Er zit enorm veel kracht in de samenleving en een enorme betrokkenheid onder de mensen. Dit mag wat ons betreft verder de ruimte krijgen.

Daarom wil ik afsluiten met iedereen van harte bedanken die zich, op welke plek ook in onze maatschappij, zich dienstbaar opstelt naar zijn medemens. Geniet van deze mooie taak.

 

Jeanette Wiersema

Fractievoorzitter ChristenUnie

Hoogezand-Sappemeer

« Terug

Plaats het eerste bericht!

Nieuw bericht