Jeanette Wiersema

Wie is Jeanette Wiersema?

“ De komende 4 jaar mag ik het gezicht zijn van de ChristenUnie in Hoogezand-Sappemeer. Vanaf mijn jonge jeugd ben ik al politiek actief en de laatste 8 jaar ben ik fractievertegenwoordiger in de Commissie Welzijn. In ben moeder van twee kinderen (18/15) en werk in de gezondheidszorg. 

De komende raadsperiode wil ik me sterk maken voor investeringen in gezinnen, scholen en hulpverlening om kinderen en jongeren kansen te geven voor de toekomst. Investeren in mensen door het ontwikkelen van hun talenten en door hen op weg te helpen naar werk. Daarnaast vind de ChristenUnie dat in Hoogezand-Sappemeer geïnvesteerd moet worden in het bedrijfsleven en in een economie die duurzaam en maatschappelijk verantwoord is. Als gemeente moet je goed faciliteren en contacten onderhouden. Samen met welzijnsorganisaties moet er aandacht zijn voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Investeren in dorpen, wijken en buurten. Door bewoners, voor bewoners , aan de herontdekking van de gezonde samenleving. Investeren in zorg en in veiligheid en armoedebestrijding.

We gaan voor twee zetels. ChristenUnie Hoogezand-Sappemeer voor Christelijk Sociaal beleid! De afgelopen 4 jaar vroegen we al aandacht voor onder meer: Bewaakte fietsenstalling met Lentis bemensing (mensen met een psychiatrisch verleden met afstand tot de arbeidsmarkt), Mantelzorgverzekering, Budgetlessen op scholen, problematiek jonge mantelzorgers, Verbeteren Stimuleringsfonds, notitie voor verbetering schuldhulpverlening , Chronisch Zieken en Gehandicapten medewerker, terug dringen niet gebruikte vergoedingen.

Dit is een weergave van 4 jaar ChristenUnie politiek en op dezelfde voet gaan we door. Stabiel en betrokken. Dit onderscheidt ons van de andere partijen!"