Geert Bondt

Wie is Geert Bondt?

Ik ben getrouwd en vader van 5 kinderen. Sinds 2001 wonen wij in Hoogezand-Sappemeer.Ik werk bij Agentschap Telecom, onderdeel van het ministerie van Economische Zaken. Hier ben ik verantwoordelijk voor de verdeling van frequenties t.b.v. de Nederlandse luchtvaart en de bescherming van deze frequenties tegen storing vanuit het buitenland. Bij het agentschap ben ik sinds februari 2009 toegetreden tot de Ondernemingsraad.

De lokale politiek heeft mijn aandacht altijd wel gehad. Als kleine jongen werd ik door mijn vader al betrokken bij het lokale politieke werk. Dit varieerde van koffie brengen aan de stand tot het lezen van brochures van het GPV.

Omstreeks 2001 werd ik gevraagd voor deelname in de steunfractie van de ChristenUnie. Daarvoor heb ik me met een onderbreking van 3 jaar ingezet. Ik bekijk de voorstellen van de commissies en de gemeenteraad kritisch en bevraag het raadslid of de fractievertegenwoordiger. Door op deze manier intern in gesprek te gaan, zijn we beter in staat om onze motivatie te onderbouwen om een bepaald voorstel al dan niet te steunen.

Door het bestuur van de lokale ChristenUnie is mij gevraagd om plaats 3 op de verkiezingslijst te bekleden. Met zicht op een klein beetje groei en hopelijk een tweede raadzetel, bevind je je op deze plaats in de zg. gevarenzone. Praktisch gezien betekent dit dat ik als een ‘hot stand-by’ moet gaan fungeren.

Waarom ik dit doe? Vanzelfsprekend vanuit mijn betrokkenheid bij de lokale politiek. Ik wil graag mijn zegje doen over zaken die het publieke belang dienen. Daarnaast wordt ik aangespoord vanuit mijn christelijke achtergrond. Christus leert mij om zorg te dragen voor mensen die hulp nodig hebben en dat is iets waar de ChristenUnie zich voor inzet. Zorg voor elkaar, betekent dat mensen de ruimte moeten hebben om voor elkaar te zorgen, dat mensen zich veilig moeten kunnen voelen, dat mensen zich gewaardeerd voelen. Ik hoop dat mijn inzet kan bijdragen aan een zorgzame samenleving, waarin mensen zich thuis en gewaardeerd voelen.