CUurtjes

Vrijwilligers voor vrijwilligers.

Doe wel en zie niet om Vrijwilligerswerkmaandag 09 december 2013 22:00 Het is fijn dat een magazine voor vrijwilligers redactionele ruimte biedt aan een politieke partij. Ook wij zijn immers vrijwilligers. Het is fijn dat ruimte geboden wordt aan vrijwilligers die op hun plek actief willen zijn in de maatschappij. Vrijwilligers die hart hebben voor andere vrijwilligers en die via hun werk andere vrijwilligers kunnen faciliteren en laten ondersteunen. Voor de ChristenUnie-fractie is aandacht voor vrijwilligers een belangrijk onderwerp. Wij zien hen als cement in onze samenleving, De verbindende factoren tussen mensen. lees verder

Vriendendag

vriendendagvrijdag 22 juni 2012 20:00 De vriendendag die de ChristenUnie afgelopen zaterdag 9 juni 2012 organiseerde in de Hortus Haren was een groot succes. Vanuit de hele provincie kwamen ruim honderd geïnteresseerden naar de Hortus Haren waaronder ondergetekende namens de fractie van Hoogezand-Sappemeer. lees verder

Levensvragen kun je delen.

levensvragenvrijdag 08 juni 2012 12:00 Op woensdag 30 mei 2012 mocht ik de start van het Platform Levensvragen in de gemeente Hoogezand-Sappemeer bijwonen. In een bijeenkomst in de bibliotheek Boekhoven Gorecht-Oost te Hoogezand hield het nieuw opgerichte Platform Levensvragen Hoogezand-Sappemeer haar eerste bijeenkomst. lees verder

Burgers in de benen! Professionals op de handen!

kameleon smallzaterdag 17 september 2011 22:00 De samenleving wordt niet primair gevormd door overheid of overheidsbestuurders, maar bestaat allereerst uit de burgers zelf. Zij nemen verantwoordelijkheden, zij gaan verplichtingen aan en zij maken de samenleving leefbaar in hun onderlinge relaties. Op hun beurt kunnen burgers een beroep doen op de overheid als hun veiligheid of bestaanszekerheid in het geding is. lees verder

1,2,3 methode Vlagtwedde

cuurtjes-nieuwerwoensdag 06 juli 2011 13:30 In mijn betoog tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota ben ik in gegaan op de verstrekking van de uitkeringen. Ik citeer even: “Het regeringsbeleid is dusdanig dat het in de toekomst bikkelen ... lees verder