Appeltje

Welke 3 ChristenUnie onderwerpen verdienen wat jou betreft meer aandacht?
Meer aandacht voor eerlijke en sociale regels.
Meer aandacht voor balans tussen leven, wonen en werken.
Meer investeren tussen gezinnen waar zorgen voor elkaar normaal is.
Meer aandacht voor ouderen, jeugd, vrijwilligers en mantelzorgers.
Meer aandacht voor een duurzame, groenere samenleving.
Een beter, inzichtelijker en effectiever minimabeleid.
Dit aandachtspunt zou ik zelf aan willen dragen.