Afkortingen

Terug naar 'Standpunten A t/m Z'

Afkortingen

INTERREG gelden: Inter Regionale gelden

Laatst gewijzigd op: 01-01-14

INTERREG is een Europese subsidieregeling, waarbinnen tussen verschillende landen geld wordt besteed aan grensoverstijgende projecten.