Afkortingen

Terug naar 'Standpunten A t/m Z'

Afkortingen

GGD : Gemeentelijke GezondheidsDienst

Laatst gewijzigd op: 01-01-14

De GGD is de dienst waarover elke gemeente in Nederland dient te beschikken om een aantal taken op het gebied van de volksgezondheid uit te voeren.

GGZ : Geestelijke GezondheidsZorg

Laatst gewijzigd op: 01-01-14

De geestelijke gezondheidszorg (ggz) is, als vakgebied van de gezondheidszorg, een toegepaste wetenschap die zich met de psychische gezondheid van mensen bezighoudt. Naast onderzoek en studie van deze gezondheid omvat ggz ook toepassing van die kennis om de geestelijke gezondheid en kwaliteit van leven van de mens te bevorderen en/of herstellen. Ook streeft de ggz naar het voorkómen van psychische problemen.